​Baggauktioner 2020

 

Linköping - Kött  12 sept

Jönköping - päls  19 sept

Uppsala - päls  23 sept

Gotland - päls  26 sept  

 

Baggauktion i Jönköping 2020

 

Lördag 19 september 2020
Clinic Arena Uppegården, Tenhult, Jönköpings län

Auktionen omfattar i första hand riksbedömda bagglamm av gotlandsfår men är även öppen för leicester. Äldre riksbedömda baggar födda tidigast 2016, med bra avelsvärden är också välkomna.

Deltagande besättningar ska vara fria från smittsamma sjukdomar, resistenta parasiter, friförklarade från Maedi-Visna (M3-status) samt vara fotrötecertifierade (F-status) och utan smittsam digital dermatit (CODD).

 

Hämta anmälningsblankett ››

 

Till anmälan bifogas för varje anmäld bagge: ifyllt härstamningsbevis med, om möjligt, aktuella avelsvärden utskrivet från Elitlamm, riksbedömningsprotokoll i original, intyg om M/V-fri besättning, intyg F-status, samt Gård & Djurhälsans djurägarförsäkran och hälsodeklaration.

 

Anmälan ska vara Birgitta Cederberg tillhanda senast fredag 4 september.

Adress:
Birgitta Cederberg
Uddeberg 1, Broddetorp
521 98, Broddetorp

Katalog kan beställas från anders.rasberg@telia.com

Ytterligare upplysningar lämnas av Stefan Josefson 0705-33 53 21 och Birgitta Cederberg 0500-49 12 37

 

Preliminärt tidsprogram:
8.00–9.00  Veterinärbesiktning och installning
9.30–12.30  Visning av djur i katalognummerordning
13.00  Auktion

 

Observera! För att minimera risken för spridning av Coronavirus kommer ingen mat eller kaffe  serveras inomhus i år. Enklare förtäring finns att köpa utomhus. Max 50 personer får vistas inomhus samtidigt varför vi ber om förståelse för att visningen av djuren och själva auktionen kommer att ske under mer striktare umgängesformer än vanligt. Medtag gärna egen handsprit.

 

Senast 1 timme innan auktionen ombeds köpare att anmäla sig i sekretariatet för att erhålla ett inropsnummer. I år kommer inga ”springflickor” att inhämta köparens uppgifter.

Inköp via ombud är som vanligt välkommet. Vi arbetar för att intresserade ska kunna följa och lämna bud via ett internetbaserat konferensprogram liknande Skype. Anmäl sådant intresse minst 5 dagar innan auktionen till Thomas Nordling via mail,tnordling2k@gmail.com.

 

För ytterligare information ber vi dig följa Jönköpings Fåravelsförenings hemsida, eller kontakta någon av ovanstående personer.

 

Säljare och köpare hälsas varmt välkomna till en trevlig och spännande auktion!


OBS! Vid förändrade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kommer vi att följa dessa.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Baggauktion i Mälardalen 2020

 

Välkommen till vår digitala baggauktion 2020!

Baggauktion Mälardalen kommer i år genomföra en helt digital baggauktion. Det är vår åttonde auktion som vi genomför på ett förändrat sätt, helt beroende på pandemin.

 

Digital försäljning
Vi kommer anlita Boskapstorget (försäljningsorganisation för nöt och får) för vår digitala försäljning. Inga baggar kommer visas upp ”live” i ridhuset. Baggarna kommer att tryggt stå hemma på säljgården. Tyvärr kommer det bli svårt att genomföra en veterinärbesiktning före auktion. Djuret fotograferas av säljaren (3 foton) och kommer visas i ”Boskapstorget”.

 

Som köpare kan du lugnt sitta hemma och bjuda på det/de djur du är intresserad av. Intresserad köpare ska öppna ett konto på Boskapstorget. Detta konto finns kvar för alltid. Baggarna kommer läggas upp hos Boskapstorget i katalogordning några dagar innan och intresserad köpare kan påbörja budgivningen. Säljare får snabbt meddelande via mejl angående budgivningen. Den slutliga auktionen kommer ske i katalogordning med 5 min. mellanrum mellan utropen den 23 sept. Varje utrop har en given stopptid.

 

För säljarens räkning, kommer vi från auktionens sida lägga upp djuren i säljordning och lägga in uppgifter om varje utrop. Köparen betalar direkt till säljaren och hämtar djuret/djuren enligt överenskommelse. Vidare kommer utförlig beskrivning i auktionskatalogen och på vår facebooksida Baggauktion Mälardalen.

 

Information
Oavsett var ni bor i Sverige, är ni välkomna med anmälan till årets auktion. Välkomna djur är: Äldre baggar födda tidigast 2016  samt tacklammsgrupper om 3 st.  av raserna Gotlandsfår, Leicester och Lantraserna Finull, Rya och Allmoge. Rekommenderas att tacklammen är klippta ca 3–4 v. före auktionen.

 

Alla baggar ska vara riksbedömda och ha goda avelsvärden samt lägsta vikt 35 kg vid riksbedömningen. Exteriöra avvikelser såsom ”något” bettfel eller benställning, kan godtas.

 

Deltagande besättning ska vara fri från smittsamma sjukdomar såsom MV-frihet, vara Fotrötecertifierad, Djurägarförsäkring ang. fri från Fotröta, MV-fri och resistens mot Haemonchus och Hälsodeklaration ska undertecknas. Kolla datum på era intyg!

 

Lägsta utropspris = reserverat pris, är satt till 5.000:- för bagge/bagglamm och 7.000:- för tacklammsgrupp för raserna Gotlandsfår och Leicester. Lägsta utropspris för Lantraserna är satt till 4.000:- resp. 6.000:- för tacklammsgrupp.

Hämta här: Anmälningsblankett + Hälsodeklaration + Djurägarförsäkran

 

Till anmälan bifogas

  • Härstamningsbevis, fullständigt ifyllt. Utskrivet från Elitlamm. (Ett ex. för varje djur).
  • Riksbedömningsprotokoll (OBS! Kopia. Ett ex. per bagge. Originalet följer baggen, eftersom baggen stannar kvar hemma på gården.) Gäller ej tacklamm.
  • Hälsodeklaration vid livdjursförsäljning (Ett ex.)
  • Djurägarförsäkran, undertecknad (Ett ex.)
  • M3-status. Kopia på gällande intyg. (Ett ex.) Samt intyga att rekommendationerna på sid. 2 på MV-blanketten har följts. Kolla datum!
  • F-status, Kopia på fotrötecertifieringen. (Ett ex.) Kolla datum!
  • Foton 1. Framifrån på huvudet med öronmärkning väl synlig 2. Från sidan på hela djuret 3. Närbild från sidan med pälsullen uppslagen). Tillsammans 3 foton/djur. OBS! Bilderna mejlas i JPG-format till Lena Bäckman.

Alla handlingar ska finnas på gården och lämnas till köparen vid hämtning av djuret/djuren. Se information i katalogen.

Anmälan sändes till: Lena Bäckman, Lännaby 68, 761 93 Norrtälje. Tel 0709-160849
Det går även bra att mejla alla handlingar (inte enbart bilderna) till:lena.backman@yahoo.se

 

Anmälan ska ha inkommit senast fredag 4 sept. 2020.

Välkommen in med din anmälan!


Katalogbeställning
Katalogen kommer läggas ut på Fåravelsförbundets hemsida och auktionsdjuren kommer att finnas på Elitlamm. Vi ber er även att följa oss på Facebook, där heter vi Baggauktion Mälardalen.

Om du inte är säljare eller annonsör, men ändå vill ha en katalog hemsänd till dig, kontakta Barbro Nord, mejl barbro.i.nord@gmail.com. Dock kommer vi ta ut en portoavgift på 50:- kr.

 

Övriga upplysningar lämnas av
Barbro Nord, tel. 0706-261030
Lena Bäckman, tel. 0709-160849
Johan Bröjer, tel. 0706-494720
Karin Wennås, tel. 0703-765257
Monica Eriksson tel. 0705-208497
Gunilla Cl. Andersson tel. 0702-737104

VÄLKOMNA till en annorlunda och spännande baggauktion!


 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gotlands fåravelsförening arrangerar baggauktion

lördag 26 september 2020

Auktionskatalog finns här.


Länk till boskaptorget finns här.


Visning av baggar

Visning av baggarna för intresserade köpare sker i ridhuset i Sjonhem under förmiddagen den 26 september. För planering så att vi inte ska bli för många samtidigt anmäler du ditt deltagande till maja@gammelgarn.se.

Baggarna finns redan nu på Boskapstorget.se med bilder och dokument. Auktionsbaggarna finns dessutom i Elitlamm under fliken Djurlistor samt under fliken Statistik-Släktskap där man kan kontrollera släktskap mellan auktionsdjur och egna djur.

 

Budgivning

Budgivning pågår och görs på boskapstorget.se. Auktionsavsluten startar kl 12 den 26 september enligt katalognummerordning och med 5 minuter mellan varje bagge.

 

Registrera dig!

För att kunna lägga bud måste man registrera sig som köpare på boskapstorget.se. Det kostar inget och vi rekommenderar att göra det i god innan auktionen.

Det blir ingen matservering i lokalen i Sjonhem. Efter visning av djuren ser vi gärna att budgivning sker från annan plats (hemifrån, hotellrum, restaurang/fik i närheten) för att minska risken för smittspridning av Covid-19.

För de som vill kommer vi att ha support på budgivningsfunktionen i ridhuset. Kontakta i så fall någon funktionär på plats.

Inköpta baggar betalas på plats och kan hämtas direkt efter ”klubbslaget”. Vi ser gärna att betalning och bagghämt sker utspritt i tiden så man behöver inte invänta att hela auktionen är avslutad. Köper man flera baggar går det naturligtvis bra att betala alla samtidigt

Vi uppmanar köpare att ta del av hälsodeklaration samt resultat av träckprovsanalyser samt att följa Gård & Djurhälsans rekommendationer vid inköp av livdjur.

 

Ytterligare upplysningar lämnas av: Eva Twengström 0708-49 02 45 eller eva.twengstrom@gmail.com (även katalogbeställning) Maria Ericson 0737-19 37 35 eller skinnarve@telia.com

 

Varmt välkomna Gotlands fåravelsförening

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Baggkataloger 2020

baggkatalog Jönköping

baggkatalog Uppsala

 baggkatalog Gotland

Baggkataloger 2019

baggkatalog Jönköping

baggkatalog Uppsala

baggkatalog Gotland

Baggkataloger 2018

baggkatalog Jönköping

baggkatalog Uppsala

baggkatalog Gotland

 

 

 
stäng