Valberedning

Kjell Nilsson - sammankallande 

Mats Sundman

Eva Nilsson

 

Revisorer

Erik Larsson ordinarie i 1 år

Jörgen Olsson  suppleanter 1 år

Björn Eriksson suppleanter 1 år

 

 
stäng