Regler för deltagande i Skinn-SM 2020

 

• Skinnen skall komma från egenuppfödda djur och vara beredda efter 10 februari 2019.

• Produkten skall vara eget hantverk och helst från egna får- eller lammskinn.
• Du ska vara medlem i Gotlandsfårsföreningen.

 

INLÄMNING AV TÄVLINGSSKINN/PRODUKT      OBS! Gäller alla klasser!

Skinnen/produkten lämnas eller skickas till AB Tranås Skinnberedning, Kanalgatan 4, 573 28 Tranås alt. lämnas eller skickas med Postpaket till Donnia Skinn AB, Sommavägen 17, 573 41 Tranås. 

Skicka godset spårbart, kontrollera gärna att paketet kommit fram.

 

Skinnen/produkten ska vara framme hos berederierna senast tisdagen 25 februari

och emballaget måste vara tydligt märkt ”SKINN-SM”.

 

Bifoga en kopia av anmälningsblanketten med skinnen/produkten.

 

Ej avhämtade skinn efter premieringens slut finns att hämta på berederierna.

 

KLASSER

1-3: Grå plädklippta skinn – Max 3 skinn per besättning.

Vilken klass (Ljusgrå, grå eller mörkgrå) skinnen ska tävla i avgörs av premieringskommittén.

 

4: Grå pälsklippta skinn 15-22 mm – Max 2 skinn per besättning.

 

5: Vita plädklippta skinn – Max 2 skinn per besättning.

 

6: Vita pälsklippta skinn 15-22 mm– Max 2 skinn per besättning.

 

7: Publikens favorit mattskinn – Max 1 skinn per besättning.

Mattskinnen bedöms av publiken. Skinnen ska vara oklippta och ofärgade. Mattskinnen anmäls som övriga skinn och skickas in.

 

8: Publikens favoritskinn vuxna djur – Max 1 skinn per besättning.

Skinnen ska komma från tackor eller baggar som är minst 18 mån. gamla vid slakt. Skinnen bedöms av publiken. Skinnen kan vara av valfri hårlängd, men ska vara ofärgade. Skinnen anmäls som övriga skinn och skickas in.

 

9: Årets bästa produkt – Max 2 produkter per besättning. Ska bestå i huvudsak av skinn. Produkterna bedöms av publiken och skall anmälas som övriga skinn och skickas in.

 

10: Publikens favorit grå plädskinn – Utses av publiken i klass 1-3.

 

11: Publikens favorit grå pälsskinn – Utses av publiken bland deltagare i klass 4.

 

12: Publikens favorit, vita skinn – Utses av publiken bland deltagare i klass 5 och klass 6.

 

13: Bästa besättning, Grå skinn

Utses bland deltagare i klass 1-4. Besättning med högsta sammanlagda poäng av 3 skinn.

 

14: Bästa besättning, Vita skinn

Utses bland deltagare i klass 5 och 6. Besättning med högsta sammanlagda poäng av 3 skinn.

Totalt kan max 5 grå skinn och max 4 vita skinn anmälas för bedömning av domarna.Vad skall man tänka på när man väljer ut skinn till skinn-SM?


Tävlingsreglemente Skinn-SM 

 
stäng