Valberedning

 

Eva Nilsson - sammankallande 

Björn Eriksson

Magnus Håård

 

Revisorer

 

Erik Larsson ordinarie i 1 år

Jörgen Olsson  suppleant 1 år

Björn Eriksson suppleant 1 år